தினம் ஒரு திருக்குறள்
மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.
நெஞ்சமலரில் கருத்தால் நிலைத்தவரின் மாட்சிமையுடைய தாளினைச் சேர்ந்தவர் உலகில் நிலைத்திருப்பார்.
நன்றி - திரு.பசுபதி தன்ராஜ்

Please Indha Puthagathai Vaangatheenga
Gopinath(Neeya ...
Price: INR 80.00
Asaiyum Padam
S.J.Rajkumar
Price: INR 230.00
Bodhidharma
Sixthense Publi...
Price: INR 180.00© 2010. Triesten Technologies Private Limited.
CC Avenue / ICICI Payment Gateway   Powered By Triesten Technologies P Ltd.,