தினம் ஒரு திருக்குறள்
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.
பெருமை பண்பு செருக்கு இல்லாமல் வாழ்தல், சிறுமையோ செருக்கே மிகுந்து அதன் எல்லையில் நின்று விடுவதாகும்.
குறள் 979: அதிகாரம் :97,குடியியல் - பெருமை

Password
Gopinath
Price: INR 100.00
Pixel
C.J.Rajkumar
Price: INR 230.00
Lintche Logan WO Mariyappan
V.Manikandan
Price: INR 90.00

Asaiyum Padam
S.J.Rajkumar
Price: INR 230.00
Japan
S. L. V. Moorth...
Price: INR 130.00
Bodhidharma
Sixthense Publi...
Price: INR 180.00© 2010. Triesten Technologies Private Limited.
CC Avenue / ICICI Payment Gateway   Powered By Triesten Technologies P Ltd.,